Nepřihlášený uživatel
Registrovat
Pro sledování vysílání a přístup do archivu vysílání se musíte přihlásit ke svému účtu. Pokud jste zde poprvé, zaregistrujte se.

Cíle projektu

V prostředí medicíny a farmacie připravujeme edukační projekty od roku 2016, a protože se oblast diabetologie velmi rychle rozvíjí, rozhodli jsme se oslovit MUDr. Jana Šoupala, Ph.D. a ve spolupráci s ním jsme spustili projekt DiaPRO.

Dlouhodobým cílem tohoto projektu je připravovat informace pro Vás lékaře v co nejpříjemnější podobě a co nejvíce aktuální.

Těšíme se na setkávání s vámi a přidáváme pár slov od garanta projektu MUDr. Jana Šoupala, Ph.D.

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

i1599120758_4foto_mudr_janoupal.jpgnení pochyb o tom, že se diabetologie v posledních letech stává čím dál složitější. Jistě mi dáte za pravdu, že se v našem oboru každým rokem objevuje mnoho převratných novinek, které mají potenciál změnit osud pacientů.

Úspěchy diabetologie a rychlý nárůst počtu pacientů jsou přitom hlavními důvody, pro které chtějí diabetiky léčit i lékaři jiných oborů. Ať si to již přejeme či ne, dříve nebo později dojde k dalšímu přerozdělení péče o tyto pacienty. Žádný jiný obor mimo diabetologii však nebude mít odborné znalosti ani kapacitu, aby se erudovaně a komplexně postaral o složitější pacienty, kterých bude díky celkově vysokému počtu diabetiků značné množství. Předpokladem k tomu, aby diabetologie a její pacienti tyto změny úspěšně přestáli, je jednak změna struktury financování oboru a na straně druhé erudovaní diabetologové, kteří budou po odborné stránce adaptováni na nové podmínky. Zatímco změna financování oboru i jednání s partnery z jiných odborných společností jsou složitým během na dlouhou trať, snaha o udržení specializované erudice je o něco snazší a může ji ovlivnit každý z nás.

I proto bude nejvýznamnějším cílem a zároveň velkou výzvou našeho projektu snaha o změnu v oblastech diabetologie, které se nám v České republice nedaří dlouhodobě naplnit.

 

Vážené kolegyně a kolegové, závěrem bych rád poděkoval všem kolegům, kteří se podílí na přípravě tohoto projektu a vám popřál zajímavé přednášky a mnoho úspěchů.

 

S úctou, Jan Šoupal.

 

 

 

 

 
 

mediální partner

GEUM - mediální partner

Jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.